Badania lekarskie na prawo jazdy,
badania lekarskie dla instruktorów, kierowców,
okresowe badania pracowników

Badania lekarskie na prawo jazdy

Jak zrobić badania lekarskie do prawa jazdy ?

Ułatwiając sytuację przyszłym kierowcom informujemy, że w Szkole Jazdy AUTKO przyjmuje lekarz i wykonuje badania niezbędne do uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Badania lekarskie przeprowadzane są zawsze w każdy wtorek od godz. 19.00.
Koszt takiego badania wynosi 200 zł., a dla kursantów OSK AUTKO 150 zł.
Kto potrzebuje takich badań lekarskich:
– kandydaci na kierowców
– kierowcy, którym zakończyła się ważność prawa jazdy ze względu na stan zdrowia,
– instruktorzy i kandydaci na instruktorów,
– egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów,
Na badania lekarskie można zgłaszać się telefonicznie codziennie od 7.00 do 21.00
tel: 71 717 51 11.

Autko – to Twoja Szkoła Jazdy