Jak rozpocząć kurs nauki jazdy
kategorii B, B na automacie, AM, A1, A2, A

Bardzo ważna informacja dla osób po ukończonym (kiedykolwiek) kursie na prawo jazdy.

Jeżeli kiedykolwiek robiliście Państwo kurs na prawo jazdy,
czy też zdawaliście egzamin państwowy, to informujemy Państwa, że ten kurs jest ważny.
Kurs nie przepada.
Jeżeli badania lekarskie były bezterminowe, to one również są ważne, są jak określił lekarz bezterminowe.
Wobec tego Drodzy Państwo warto powiedzieć nam o tym, że kiedyś robiliście kurs, bo wtedy będziemy mogli doradzić co dalej.

Kiedy można rozpocząć kurs nauki jazdy ?

Kurs na prawo jazdy kat. B można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem pełnoletności.
– na kategorię AM na 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat,
– na kategorię A1 na 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat,
– na kategorię A2 można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem pełnoletności,
– na kategorię A na 3 miesiące przed ukończeniem 24 lat, lub posiadaniu prawa jazdy kategorii A2 od co najmniej dwóch lat.
Egzamin można zdawać na miesiąc przed ukończeniem odpowiedniego wieku.
Jeżeli nie masz odpowiedniego wieku – potrzebujesz zgody rodzica lub opiekuna prawnego i z rodzicem lub opiekunem musisz być w urzędzie podczas składania wniosku o wydanie prawa jazdy.

I jak spełniamy te warunki to:

Krok 1 – Wykonujemy badania lekarskie (zobacz tutaj), które stwierdzą brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Krok 2 – Robimy zdjęcie do prawa jazdy.
Krok 3 – Z badaniami lekarskimi, zdjęciem ( i jeżeli nie masz odpowiedniego wieku z rodzicem lub opiekunem prawnym) udajemy się do starostwa właściwego dla miejsca zameldowania.
Tam wypełniamy wniosek o wydanie prawa jazdy i wraz z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem składamy do urzędu.
Urzędnik(czka) wprowadzi nasze dane do systemu i wygeneruje nam 20 cyfrowy numer profilu kandydata na kierowcę tzw. PKK.
Wydanie profilu kandydata na kierowcę jest bezpłatne.
Krok 4 – Bardzo ważny.
Masz już wszystko żeby rozpocząć kurs.
Teraz wybieramy szkołę w której chcemy uczyć się jeździć.
Pamiętaj niech nie będzie to przypadkowa szkoła. Dobrze jest popytać wśród znajomych, sprawdzić opinię o szkole.
Nie sugeruj się tylko i wyłącznie ceną kursu, ponieważ później możesz za wszystko dopłacać.

Za co ? Za materiały dydaktyczne, za egzamin wewnętrzny teoretyczny, za egzamin wewnętrzny praktyczny, za dostęp do testów, za nieobecność na zajęciach, za odwołanie jazdy, za ewentualną rezygnację z kursu bo nie podoba Ci się szkoła lub nagle musisz jeździć dodatkowe 20 – 30 godzin, ponieważ nie zdałeś(aś) egzaminu wewnętrznego, jeżeli szkoła daje Ci do podpisania umowę – uważaj co podpisujesz, tak na dobrą sprawę żadna umowa nie jest wymagana przy rozpoczęciu kursu, przecież wszystko jest zapisane w ustawie
o kierujących pojazdami, a każde odstępstwo od niej jest łamaniem prawa.
Sam Bóg wie jeszcze za co możesz dopłacać. Na te chwyty tanich kursów Uważaj.
To tylko rady. Decyzję podejmij sam(a).

Krok 5 –Jeżeli wybrałeś już szkołę jazdy, to posiadając PKK możesz rozpocząć kurs i jest nam niezmiernie miło, że wybrałeś(aś) Szkołę Jazdy AUTKO, bo jest to najbardziej przyjazna szkoła jazdy we Wrocławiu.

Ułatwiając sytuację przyszłym kierowcom informujemy, że w Szkole Jazdy AUTKO przyjmuje lekarz i wykonuje badania niezbędne do uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Badania lekarskie przeprowadzane są zawsze w każdy wtorek od godz. 19.00.
Koszt takiego badania wynosi 200 zł., a dla kursantów OSK AUTKO 150 zł.
Kto potrzebuje takich badań lekarskich:
– kandydaci na kierowców
– kierowcy, którym zakończyła się ważność prawa jazdy ze względu na stan zdrowia,
– instruktorzy i kandydaci na instruktorów,
– egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów,
Na badania lekarskie można zgłaszać się telefonicznie codziennie od 7.00 do 21.00
tel: 71 717 51 11.

Autko – to Twoja Szkoła Jazdy